SEO met hoofdletters of kleine letters

SEO is de afkorting van search engine search engine optimization. Dit is het optimaliseren van je website voor gebruikers én zoekmachines. Oké, vroeger deed je dit alleen voor zoekmachines. Maar Google zet tegenwoordig alles op alles om gebruikers een zo goed mogelijk antwoord te bieden op een zoekopdracht.

Maar goed, daar kom je niet voor. Je bent nieuwsgierig naar het feit of je SEO of seo schrijft (hoofletter of kleine letter).

Engelse afkortingen altijd met hoofletter

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Een tekstschrijver die zegt dat je ‘seo’ schrijft, is in ieder geval geen SEO-tekstschrijver. Het is überhaupt geen goede schrijver, want er gaat iets mis op taalgebied. Nederlandse afkortingen schrijf je met kleine letters. Bijvoorbeeld hbo of btw.

Engelse afkortingen schrijf je altijd met hoofletter. Geen seo maar SEO.

Ingeburgerd? Dan soms met kleine letters

Wanneer Engelse afkortingen zijn ingeburgerd, werden ze soms met kleine letters geschreven. Bijvoorbeeld dvd, ufo en sms.

Zoekmachine-optimalisatie is ook al lang ingeburgerd, dus je zou denken dat je deze afkorting met kleine letters schrijft. Sommige afkortingen zijn flink ingeburgerd, maar we blijven ze met hoofletters schrijven. Denk bijvoorbeeld aan AI of DNA.

Dit geldt ook voor de afkorting SEO. Ondanks dat we er al heel wat jaartjes mee bekend zijn, wordt het nog steeds met hoofdletters geschreven.

Dus: SEO is met hoofdletters!

Vanaf nu hoef je nooit meer te discussiëren of SEO met hoofdletters of met kleine letters wordt geschreven. Het is met hoofdletters.


Is het SEO tekstschrijver of SEO-tekstschrijver?

In het geval van ‘SEO-tekstschrijver’ gaat het om een samenstelling waarin een afkorting zit. In dit geval komt er een streepje tussen de twee woorden te staan. Officieel is het dus ‘SEO-tekstschrijver’. Toch wordt het vaak los van elkaar geschreven.

Hoe zit dit precies? Dit heeft te maken met de Engelse invloed. In het Engels schrijf je samenstellingen los van elkaar. In het Nederlands juist aan elkaar, eventueel met koppelteken (-).

De vraag is nu of we de afkorting SEO als Engels of Nederlands moeten beschouwen. Het klopt dat het om een Engelse afkorting gaat. Maar het wordt in de Nederlandse taal gebruikt, dus gebruik je ook de Nederlandse spellingsregels.

SEO-tekstschrijver is juist. Maar voor de leesbaarheid wordt het heel vaak los van elkaar geschreven. In de online wereld is leesbaarheid namelijk ontzettend belangrijk. Als dit betekent dat bepaalde samenstellingen los worden geschreven, dan is dat zo. Zelfs wanneer het officieel niet goed is.

Hoe gaat Google hiermee om?

Voor zoekmachine Google maakt het niks uit of je SEO-tekstschrijver met of zonder koppelteken schrijft. De zoekmachine is slim genoeg om te weten dat deze twee dezelfde betekenissen hebben. Koppeltekens zijn niet van belang bij de positie in de organische zoekresultaten.

Dat zie je ook wanneer je op de term SEO-tekstschrijver zoekt (mét koppelteken). De eerste 11 zoekresultaten bestaan uit webpagina’s die het koppelteken helemaal niet gebruiken. Het zal Google een worst wezen, en gebruikers ook.

Search engine optimization

SEO is de afkorting van search engine optimization. De volledige betekenis kun je zowel met hoofd- als kleine letters schrijven. Dus bijvoorbeeld ook Search Engine Optimization. Maar klopt dit wel? Nee, eigenlijk moet je alles met kleine letters schrijven. Dit komt omdat het hier niet om iets unieks gaat.

Toch zie je dat er vaak voor hoofdletters aan het begin van elk woord wordt gekozen. Dit heeft een duidelijke reden: het maakt het makkelijker om aan te tonen dat het om de afkorting SEO gaat.

Voor een goede leesbaarheid is het dus niet verkeerd om hiervoor te kiezen. Maar wil je het volgens de officiële regeltjes doen, dan is het search engine optimization. Met kleine letters dus.

Hoofdletters of kleine letters? Nog meer uitleg

Hoofdletters gebruik je aan het begin van zinnen. Maar ook voor namen van personen, bedrijven, talen of aardrijkskundige plaatsen. Daarnaast worden hoofdletters gebruikt voor merken en wetten. Hieronder enkele voorbeelden.

  • Namen: Peter, Annemarie, Jan Klaassen
  • Bedrijven: T-Mobile, Ziggo, vroom en Dreesmann
  • Talen: Nederlands, Engels, Duits
  • Aardrijkskundige plaatsen: Afrika, Luxemburg, Groningen
  • Merken: Nike, Adidas, Coca-Cola
  • Wetten: Arbowet, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet

Soms is het twijfelachtig of je hoofdletters of kleine letters moet gebruiken. Wanneer een taal een soortnaam wordt, dan is het met kleine letters. Bijvoorbeeld neerlandistiek. Gaat het om terugkerende periodes zoals maandag of oktober, dan schrijf je dit ook met kleine letters. Ditzelfde geldt voor historische periodes zoals de middeleeuwen of de prehistorie.

Katholiek, joods en islam schrijf je altijd met kleine letters. Net als namen van windstreken zoals het westen of het zuiden. Tenzij het om een unieke naam voor een land gaat zoals West-Europa of Noord-Afrika.

Verwarrend allemaal? Maak je niet druk wanneer je een foutje maakt, dit is heel menselijk. Het laat in ieder geval zien dat je iets zelf hebt geschreven, of laten doen. En niet door AI (kunstmatige intelligentie).


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven