Overeenkomst van opdracht opzeggen (beëindigen)

Bijgewerkt: 2 september 2021

Je hebt een opdracht bij een ondernemer/bedrijf geplaatst. Op dat moment is er sprake van een overeenkomst van opdracht. Het kan altijd gebeuren dat je van deze opdracht af wil zien. Kun je een overeenkomst van opdracht opzeggen? Particulieren kunnen dit probleemloos, ondernemers in beginsel ook. Ben je opdrachtnemer dan kun je de overeenkomst niet zomaar beëindigen.

Dit is een overeenkomst van opdracht

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Waarbij moet je denken aan een overeenkomst van opdracht? Het kan hier om een stilzwijgende overeenkomst gaan, mondelinge afspraak of een schriftelijke overeenkomst. Wanneer een opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken maken omtrent het leveren van een dienst dan spreek je al snel van een overeenkomst. Al helemaal wanneer de opdrachtgever hier akkoord voor geeft en de opdrachtnemer instemt.

Bij een overeenkomst tot aanneming van opdracht is er nooit sprake van een werknemer en werkgever. Het gaat altijd om een zelfstandig ondernemer die de opdracht aanneemt.

Burgerlijk Wetboek

In het burgerlijk wetboek artikel 7:408 lid 1 staat dat de opdrachtgever de overeenkomst altijd kan opzeggen. Dit mag wanneer er een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is gesloten. Zonder afwijkende afspraak gelden de regels die in het Burgerlijk Wetboek vermeld staan.

Let op want dit geldt alleen voor de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan de overeenkomst niet zomaar beëindigen.

Overeenkomst van opdracht opzeggen door opdrachtnemer

De opdrachtnemer is degene die de opdracht aanneemt en uitvoert, in veel gevallen de zzp’er of ondernemer. In beginsel kan de opdrachtnemer de overeenkomst niet zomaar beëindigen. Wel kan dit onder bepaalde voorwaarden.

Gaat het om een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kan de opdrachtnemer deze opzeggen. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd liggen de zaken weer wat anders. Er moet dan sprake zijn van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een verstoorde werkrelatie. Of wanneer de opdrachtgever niet voldoende informatie aanlevert waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet uit kan voeren.

Een opzegtermijn vermelden

Wil je van beide kanten uit problemen voorkomen? Regel dan een opzegtermijn. Bijvoorbeeld een opzegtermijn van één of twee maanden. Zet dit altijd in de overeenkomst voor bepaalde tijd. Wil je het zekere voor het onzekere nemen zet dit dan ook in de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Wanneer er sprake is van een opzegtermijn dan is de overeenkomst van opdracht opzeggen zeker mogelijk, van beide kanten uit. Dit betekent dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de overeenkomst kunnen beëindigen. Zorg wel dat dit allemaal goed geregeld is, dit voorkomt achteraf een hoop problemen.

Het is overigens niet nodig om een dergelijke overeenkomst door een jurist of advocaat op te laten stellen. Dit hoeft niet in moeilijke bewoordingen, zolang maar duidelijk is wat de afspraken zijn.

Problemen bij overeenkomst van opdracht opzeggen

Dat een opdrachtgever de overeenkomst ten alle tijden mag opzeggen betekent niet dat de opdrachtnemer nergens meer recht op heeft. De gewerkte uren moeten altijd betaald worden. Soms is de vergoeding afhankelijk van het eindresultaat. Wanneer de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd dan is er geen of slechts een gedeeltelijk eindresultaat. De vergoeding moet dan naar ratio worden betaald.

Komen beide partijen hier niet uit, dan is het soms verstandig om een jurist in te schakelen. Wanneer het om grote bedragen gaat kun je beter direct voor een advocaat gaan. Het verschil tussen jurist en advocaat is dat een advocaat een beschermde titel is en je deze bij sommige procedures verplicht moet inschakelen. Bovendien houdt een advocaat zich altijd aan beroepsregels en voldoet hij aan kwaliteitseisen. Daarom kun je soms beter een advocaat inschakelen, al helemaal wanneer het om een zakelijke overeenkomst gaat.

Is een overeenkomst van opdracht verplicht?

Vaak wordt gedacht dat een overeenkomst van opdracht verplicht is. Nee, dit is helemaal geen verplichting. Toch is dit in veel gevallen wel aan te raden. Dankzij deze overeenkomst zijn afspraken van tevoren duidelijk. Elke partij weet wat hij of zij kan verwachten.

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

In deze overeenkomst staat altijd beschreven wat de opdracht inhoudt. De opdrachtnemer moet hierbij wel een mate van vrijheid hebben. Daarom staat er in de overeenkomst niets over de materialen of werkwijze, tenzij dit echt belangrijk is.

In de overeenkomst staat natuurlijk ook iets over het beëindigen. Bijvoorbeeld onder welke voorwaarden en wat de opzegtermijn is. Maar ook hoe het met de vergoeding bij tussentijdse beëindiging zet. Dit moet natuurlijk allemaal realistisch zijn. Je kunt van een opdrachtgever niet verlangen dat hij niet-gewerkte uren moet vergoeden.

Zo zeg je een opdracht van overeenkomst op

Ben je opdrachtgever? Dan kun je de opdracht tussentijds beëindigen. Dit kan mondeling maar doe je bij voorkeur per e-mail, brief of fax. Bij het opzeggen vraag je altijd om een schriftelijke of digitale bevestiging.

Zeg je de opdracht van overeenkomst niet op en heeft de opdrachtnemer inmiddels een dienst geleverd of uren gemaakt? Of je het ermee eens bent of niet: je behoort dit te betalen. Zonder opzegging kun je de opdrachtgever niet zomaar laten werken en achteraf vermelden dat je er toch vanaf ziet.

Ben je opdrachtnemer? Het opzeggen van de overeenkomst doe je bij voorkeur per e-mail of schriftelijk. Houd je hierbij aan de afspraken, bijvoorbeeld de opzegtermijn. Is er geen sprake van een overeenkomst dan moet je aan kunnen tonen dat er sprake is van een zwaarwegend belang. Bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever onredelijke eisen stelt.

Opdracht annuleren bij Bianca Walraven

Je laat hier teksten schrijven, kun je de opdracht annuleren? Ja, dit kan ten alle tijden. Overigens start een opdracht nooit direct. Pas na het leveren van de eerste tekst bekijken we samen of we met de opdracht verder gaan. Na die eerste tekst kunnen beide partijen dus zonder opgaaf van reden opzeggen.

Je zit hier nooit aan een contract vast. Je plaatst je opdracht en deze wordt in behandeling genomen. Mocht je tussendoor willen opzeggen, vraag dan altijd naar de vorderingen van de opdracht. Reeds geschreven teksten krijg je geleverd, de rest wordt per direct geannuleerd. Je ontvangt alleen een factuur voor de geschreven teksten, voor de rest hoef je niets te betalen.

Benieuwd naar de tarieven omtrent het laten schrijven van teksten of artikelen? Neem contact op of vraag direct en vrijblijvend de tarievenkaart aan.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven