Is deze tekst AI?

Bijgewerkt: 17 juli 2023

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds geavanceerder. Een van de dingen waar AI goed in is, is het genereren van tekst die niet te onderscheiden is van menselijke tekst. Dit vormt een probleem, omdat het moeilijk is om te bepalen of een tekst door een mens of door een machine is gemaakt.

Laat je teksten door iemand schrijven? Steeds meer copywriters gebruiken (stiekem) ChatGPT, Google Bard of een andere tool voor het schrijven van teksten. Ik laat je zien hoe je dit soort teksten onderschept.

Manieren om te achterhalen of iets AI is

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Je kunt op een aantal manieren bepalen of een tekst door een AI-model is gemaakt. De eerste manier is om te kijken naar de stijl van de tekst.

 • AI-modellen zijn goed in het genereren van tekst die correct is op taalkundig vlak
 • Ze hebben vaak moeite met het creëren van tekst die creatief of origineel is

Als een tekst erg goed geschreven is, maar niet origineel of creatief, is het waarschijnlijk een AI-tekst. Wat niet altijd zo hoeft te zijn.

De inhoud en inspelen op emoties

Een andere manier is kijken naar de inhoud van de tekst.

 • AI-modellen zijn goed in het genereren van tekst die feitelijk correct is
 • Ze hebben vaak moeite met het begrijpen van complexe concepten
 • Ze hebben moeite met het genereren van tekst die subjectief of emotioneel is

 Als een tekst feitelijk correct is, maar niet erg complex of emotioneel, is het misschien wel eentje die door een AI-model is gegenereerd. Of het is een niet al te beste tekstschrijver.

Een tool gebruiken

Ten slotte kun je gebruikmaken van een tool. Deze bepaalt of een tekst door een AI-model is gegenereerd. Er zijn een aantal online tools beschikbaar. Een AI-detectietool analyseert tekst kunnen om te bepalen of deze door een AI-model is geschreven.

Deze tools werken door te kijken naar de stijl, inhoud en structuur van de tekst. Als een tekst een hoge score krijgt op deze criteria, is het goed mis.

Hier zijn vijf AI-detectietools:

Hugging Face InferSent is een pre-trained transformer model voor sentimentanalyse en tekstclassificatie. Het kan AI-teksten herkennen door de sentimentanalyse van de tekst te beoordelen.

CMU’s AI21 Labs Natural Language Processing (NLP) suite is een verzameling tools voor het verwerken en analyseren van natuurlijke taal. De suite kan AI-teksten herkennen d.m.v. het detecteren van plagiaat, inconsistenties en ongrammaticale tekst.

Google AI’s BERT is een groot taalmodel dat is getraind op een dataset van tekst en code. BERT beoordeelt de context van de tekst. Als de tekst in een context wordt gebruikt die typisch door mensen wordt gebruikt, is het waarschijnlijk dat de tekst is geschreven door een mens.

Facebook’s DeepText is getraind op een dataset van tekst en code. DeepText kan AI-teksten herkennen door de grammatica van de tekst te beoordelen.

OpenAI’s GPT-3 is getraind op een dataset van tekst en code. GPT-3 beoordeelt de stijl van de tekst. Heeft de tekst een herkenbare stijl, dan is het waarschijnlijk door een mens geschreven.

Schrijfstijl beoordelen

Het bekijken van de schrijfstijl helpt bij het herkennen van een AI-geschreven tekst. Menselijke auteurs hebben een herkenbare schrijfstijl. Dit is gebaseerd op hun persoonlijkheid, achtergrond en voorkeuren. Denk aan keuze van woorden, zinsconstructies en het gebruik van beeldspraak.

AI is in staat om bepaalde schrijfstijlen na te bootsen. Toch ontbreekt het aan de subtiliteiten en eigenaardigheden van een menselijke schrijver. Door goed naar deze details te kijken, kun je soms onderscheid maken tussen menselijke en AI-geschreven teksten.

Overige signalen

Je leest iets en denkt: “Is deze tekst AI?”. Kijk naar het grote geheel. Als je weet dat een website AI-gestuurde content publiceert, is de kans groot dat de tekst door een machine is gegenereerd. Bovendien wijzen technische terminologie, complexe berekeningen of andere vakspecifieke details op een AI-auteur. Oké, die laatste zin was ingewikkeld, laat ik het daarom even uit lijken:

 • Technische terminologie = ‘moeilijke’ woorden die vaak in een bepaald vakgebied worden gebruikt
 • Complexe berekeningen = berekeningen die je niet als mens kunt maken
 • Vakspecifieke details = diepgaande informatie die de standaard ondernemer niet zou kunnen verwoorden

Is deze tekst AI, of niet?

Bovenstaande methoden zijn niet 100% nauwkeurig. Het is mogelijk dat een tekst die door een mens is geschreven, wordt gedetecteerd als een AI-tekst. Of andersom: dat een tekst die door een AI-model is gegenereerd, niet wordt gedetecteerd als een AI-tekst.

Het is het beste om je eigen beoordeling te gebruiken bij het bepalen of een tekst door een AI-model is gegenereerd.

Hier zijn een paar tips voor het bepalen of het om een AI-tekst gaat:

 • Kijk naar de stijl van de tekst. Is de tekst erg goed geschreven, maar niet erg origineel of creatief?
 • Kijk naar de inhoud van de tekst. Is de tekst erg feitelijk correct, maar niet erg complex of emotioneel?
 • Gebruik een tool om de tekst te analyseren. Er zijn een aantal online tools beschikbaar die tekst kunnen analyseren om te bepalen of deze door een AI-model is gegenereerd.

Als je denkt dat een tekst door een AI-model is gegenereerd, is het altijd het beste om voorzichtig te zijn. Geloof niet alles wat je leest, en doe altijd je eigen onderzoek voordat je een beslissing neemt.

Tabel met voorbeelden van menselijke en AI-tekst

Hieronder een tabel met voorbeelden van menselijke en AI-tekst.

AI-tekstMenselijke tekst
De kat zat op de mat.De kat zat op de mat en keek naar de muis.
De hond liep door het park.De hond liep door het park en blafte naar de andere honden.
De man reed in de auto.De man reed in de auto en luisterde naar de radio.
De vrouw kookte in de keuken.De vrouw kookte in de keuken en maakte een lekkere maaltijd.

Zoals je ziet, zijn de menselijke teksten creatiever en origineler dan de AI-teksten. Dit komt doordat mensen een rijker taalgevoel hebben dan machines. Mensen gebruiken verschillende stijlen, en ze passen hun taal aan de situatie waarin ze zich bevinden. AI-modellen zijn beperkt in hun taalgebruik. Ze kunnen alleen tekst genereren die is gebaseerd op de data waarop ze zijn getraind.

Daarnaast zijn menselijke teksten vaak complexer en emotioneler dan AI-teksten. Mensen kunnen hun gedachten en gevoelens in genuanceerdere termen uitdrukken dan machines. AI-modellen zijn vaak beperkt tot het gebruik van eenvoudige taal en korte zinnen.

Feit: AI-teksten zijn vaak inhoudelijk correct, maar niet erg origineel of creatief. Dit komt doordat AI-modellen worden getraind op grote datasets van tekst en code. Deze datasets bevatten veel informatie, maar het is vaak informatie die al eerder is gepubliceerd. AI-modellen gebruiken deze informatie om nieuwe tekst te genereren, maar deze tekst is vaak niet erg origineel.

Het is moeilijk om met zekerheid te zeggen of een tekst door een AI-model is gegenereerd. Er zijn een aantal manieren om dit te doen, maar deze methoden zijn niet 100% nauwkeurig. Het is daarom altijd het beste om je eigen beoordeling te gebruiken bij het bepalen of een tekst door een AI-model is gemaakt.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven