Een brief aan de koning schrijven: tips en hulp

Bijgewerkt: 20 april 2023

Iedereen kan een brief aan de leden van het Koninklijk Huis sturen. Wil je een brief aan de koning schrijven? Dit is een formele aangelegenheid. Het is belangrijk dat de brief aan een aantal richtlijnen voldoet. De inhoud is passend en je presenteert het op een respectvolle manier. Ik help je met het schrijven van een brief aan de koning.

Waarom je een brief schrijft

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een brief naar de koning wil sturen. Sommige mensen doen het om de koning voor zijn werk en inzet te bedanken. Gevangenen vragen gratie aan, bijvoorbeeld voor een huwelijk of geboorte. Mensen, onderzoekers of bedrijven sturen een brief omdat de normale rechtsgang niet toereikend is om hun doel te bereiken.

Er zijn zelfs mensen die de Koning om geld vragen. Jaarlijks ontvangt het koningspaar tussen de 4000 en 6000 brieven. Veel van deze brieven bestaat uit fanpost. De koning ontvangt ook brieven van mensen die hem helemaal niet zo geweldig vinden of rechttoe rechtaan uitschelden. Je moet er maar een hobby op nahouden.

Respectvol en beleefd

Een brief aan de koning schrijven is een formele aangelegenheid. Je wil niet als een botte boer overkomen. Maar ook niet als iemand die naast zijn schoenen loopt. Het is een kunst om de brief aan de koning op een respectvolle manier te presenteren. Hieronder vind je enkele richtlijnen voor het schrijven van een brief aan de koning.

De aanhef

Hoe begin je een brief aan de koning? Begin met de aanhef. In het Nederlands schrijf je: “Aan Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden”. Het alternatief is “voor Z.M. Koning Willem-Alexander: Majesteit”.

Inleiding

In de inleiding van de brief stel je jezelf voor. Daarnaast vermeld je de reden om te schrijven en toon je respect voor de Koning.

Inhoud van de brief

Schrijf duidelijk en beknopt over het onderwerp dat je wil bespreken en wees respectvol in je taalgebruik. Vermijd kritiek of negatieve opmerkingen.

Afsluiting

Sluit de brief af door de Koning te bedanken voor zijn tijd en aandacht.

Ondertekening

Onderteken de brief met je volledige naam en, indien van toepassing, je functie en organisatie.

Verzending

Verstuur de brief per post naar het Koninklijk Huis, Postbus 30412, 2500 GK Den Haag.

Voorbeeldbrief aan de koning

Weet je niet wat je moet schrijven? Hieronder vind je twee voorbeeldbrieven, gericht aan de Nederlandse koning.

Geachte Koning Willem-Alexander,

Als burger heb ik het voorrecht om deze brief aan u te schrijven. Ik wil u bedanken voor uw dienstbaarheid aan ons land en uw toewijding aan het bevorderen van onze welvaart en welzijn.

We leven momenteel in een tijd van uitdagingen en veranderingen, en het is bemoedigend om te zien hoe u zich als koning inzet voor het welzijn van de Nederlandse bevolking. Uw toewijding aan sociale rechtvaardigheid, milieuactivisme en culturele diversiteit zijn inspirerend en dragen bij aan het bevorderen van een betere toekomst voor iedereen in ons land.

De pandemie heeft ons allemaal op de proef gesteld en heeft ons eraan herinnerd hoe belangrijk het is om onze gezondheid en welzijn te beschermen. Ik ben dankbaar voor de manier waarop u de regering en het volk leidt. Ik waardeer uw voortdurende inspanningen om de bevolking te beschermen en te ondersteunen.

Ik wil u nogmaals bedanken voor uw dienst aan Nederland en wens u het allerbeste.

Met hoogachting,

[Je naam]

Geachte Koning Willem-Alexander,

Ik hoop dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. Ik schrijf u om u te bedanken voor uw dienstbaarheid aan het Nederlandse volk en om u mijn waardering en bewondering te tonen.

U bent een koning die een groot hart heeft en zich inzet voor de bevolking van Nederland. Uw werk op het gebied van sociale rechtvaardigheid, het milieu en de culturele diversiteit is bewonderenswaardig en dient als een voorbeeld voor velen.

Ik wil u persoonlijk bedanken voor de steun die u aan mensen in ons land geeft, met name aan degenen die het moeilijk hebben tijdens schokkende gebeurtenissen. Ik ben ontroerd door uw inspanningen om hoop te brengen in moeilijke tijden en om mensen te helpen de kracht te vinden om door te gaan.

U bent een symbool van onze nationale identiteit en ons gemeenschappelijk streven naar een betere toekomst. Ik ben trots op u als mijn koning en ben dankbaar voor de manier waarop u Nederland hebt gediend en blijft dienen.

Ik wens u en uw gezin het allerbeste en bid dat u blijft gedijen in uw rol als koning van Nederland.

Met respect en bewondering,

[Je naam]

De Koning om geld vragen

Het is niet gepast om een brief aan de koning te schrijven en om geld te vragen. De koning te verzoeken om financiële ondersteuning is niet de juiste manier om financiële hulp te krijgen.

Er zijn andere instanties die specifiek zijn opgericht om mensen te helpen met financiële problemen hebben, zoals de overheid en liefdadigheidsorganisaties. Het is raadzaam om contact op te nemen met deze instanties om te zien welke hulp beschikbaar is en om te kijken hoe zij kunnen helpen bij het oplossen van financiële problemen.

De koning om gratie vragen

Het is net zo ongepast om middels een brief aan de koning gratie te vragen. Het indienen van een verzoek om gratie is een persoonlijke aangelegenheid en moet door de veroordeelde zelf of de advocaat worden gedaan. Het verzoek moet ook worden ingediend bij de minister van Justitie en Veiligheid.

Gratie wordt niet automatisch verleend. Er vindt een zorgvuldige beoordeling plaats voordat er een beslissing wordt genomen. De koning heeft de bevoegdheid om gratie te verlenen, maar doet dit alleen op basis van de aanbeveling van de minister van Justitie en Veiligheid.

Wil je een verzoek om gratie indienen? Schakel dan een advocaat of een andere juridische vertegenwoordigerin. Zij helpen bij het indienen van een verzoek en adviseren over het proces.

Een brief aan de koning laten schrijven

Kom je niet goed uit je woorden of wil je weten of je brief op de juiste manier is opgesteld? Wanneer je zelf een brief schrijft kunnen we deze voor jou nakijken. We halen er taal- en spelfouten uit en kijken of de brief respectvol is opgesteld.

Wanneer je het moeilijk vindt om de juiste woorden te vinden dan kan ik voor jou een brief aan de koning schrijven. Vooraf neem ik telefonisch of per e-mail contact op. Zo kunnen we de inhoud van de brief beter op je wensen afstemmen. Voor het versturen van de brief ben je zelf verantwoordelijk.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven