De verplichte AOV voor ondernemers: alles wat je moet weten

Bijgewerkt: 7 november 2022

Al jarenlang hoor je nieuwsberichten over de verplichte AOV. Dit staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werknemers in loondienst hebben het maar goed, ze zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Voor ondernemers is dit een vrije keuze. Omdat dit soort verzekeringen vrij duur is zijn veel ondernemers onverzekerd.

Tot nu toe was AOV voor ondernemers niet verplicht. Maar de politiek wil hier verandering in brengen. Voor veel ondernemers brengt dit grote zorgen met zich mee, want wie gaat dat betalen?

Nieuwe wet gaat in op 1 januari 2027

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


In 2022 zijn er nieuwe afspraken gemaakt in het pensioenakkoord. Een van die afspraken gaat over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle zelfstandigen zijn verplicht om zich te verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Dit verlaagt de risico’s en kosten voor de samenleving. Maar ook de risico’s voor ondernemers zelf. De verplichte AOV gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2027 gelden. Dit is nog niet definitief, want het moet eerst worden goedgekeurd door de Tweede- en de Eerste Kamer.

Wat houdt dit precies in?

Werknemers in loondienst zijn goed verzekerd tegen ziekte of wanneer je volledig arbeidsongeschikt raakt. Ook ondernemers of zelfstandigen kunnen deze verzekering afsluiten. Daarnaast wordt deze verzekering vaak afgesloten wanneer je een hypotheek op een woning neemt.

De verzekerde krijgt met deze verzekering een uitkering wanneer hij arbeidsongeschikt raakt. Je bent niet alleen arbeidsongeschikt wanneer je een arm kwijtraakt of wanneer je invalide bent. Je kunt ook arbeidsongeschikt zijn door ziekte, bijvoorbeeld ernstige reuma of een depressie.

Een AOV zorgt ervoor dat je verzekerd bent van inkomsten, ook tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wanneer je niet verzekerd bent

Veel ondernemers hebben geen AOV afgesloten. Dit komt omdat dit type verzekering vrij duur is. Wanneer je als ondernemer ziek bent of arbeidsongeschikt raakt, dan kun je niet werken en krijg je geen uitkering.

Sommige ondernemers vangen dit op met behulp van een spaarpotje. Er zijn ook ondernemers die op hun partner kunnen terugvallen en op deze manier verzekerd zijn van inkomen. Helaas heeft niet iedereen een financiële back-up. Bovendien is die financiële back-up zelden voldoende om langdurige arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Verschillende AOV’s

Het is niet zo dat deze verzekering uitkeert wanneer je een paar dagen met griep in bed ligt. Er moet echt sprake zijn van arbeidsongeschiktheid. Van griep genees je binnen enkele dagen, dus je kunt weer aan het werk.

Je bent arbeidsongeschikt wanneer je door langdurige ziekte niet meer kunt werken. De kans dat je ooit weer aan het werk gaat is uitgesloten of heel klein. Het kan lastig zijn om te bepalen of iemand wel of niet arbeidsongeschikt is. Daarom wordt dit door een onafhankelijk bedrijf beoordeeld.

Een ondernemer kan uit verschillende soorten AOV’s kiezen. Als eerste heb je de schadeverzekering. Dit is een AOV die uitkeert wanneer je inkomen door arbeidsongeschiktheid daalt. Dan heb je ook nog de algemene AOV, die keert bij arbeidsongeschiktheid altijd uit. Ongeacht of je inkomen daalt of gelijk blijft. Dit wordt een sommenverzekering genoemd.

Dit betaal je aan premie

Een verplichte AOV voor ondernemers, wat gaat dat kosten en wie moet dat betalen? Door deze verplichte verzekering zullen veel ondernemers in de problemen komen, vooral wanneer het starters betreft. Want hoe kun je een premie van misschien wel honderden euro’s per maand ophoesten terwijl je nauwelijks omzet realiseert?

De premie voor de verplichte AOV zal inkomensafhankelijk worden van zal ongeveer 8% van het inkomen bedragen. De premie wordt door de belastingdienst geïnd. Geschat wordt dat de premie maximaal € 220 per maand gaat bedragen. Tevens is de premie fiscaal aftrekbaar.

Wanneer je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit

Zolang deze verzekering nog niet verplicht is ben je vrij om er zelf een af te sluiten. De premie kan hoger of lager liggen dan de verplichte verzekering.

Bij de meeste verzekeraars ligt het verzekerd bedrag op maximaal 90% van je bruto jaarinkomen. Hoe hoog de premie is hangt af van de uitkeringsduur en het bruto jaarinkomen. Bij een tijdelijke uitkeringsduur ontvang je een uitkering gedurende 3-5 jaar. Een langlopende uitkeringsduur loopt tot aan de eindleeftijd, die vaak gelijk is aan de pensioenleeftijd.

Ook de leeftijd van de verzekerde speelt mee. Hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. Dit komt omdat het risico op arbeidsongeschiktheid groter is dan bij jongeren.

Hieronder enkele indicaties met betrekking tot de premie.

Situatie 1

Een online marketeervan 48 jaar oudheeft een bruto jaarinkomen van € 40.000. Hij kiest voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een langlopende uitkeringsduur. De periode zonder uitkering bedraagt drie maanden: de eerste drie maanden zit hij dus zonder inkomsten. De premie voor deze verzekering bedraagt € 362 per maand.

Situatie 2

Een jonge online marketeer van 21 jaar oud heeft tevens een bruto jaarinkomen van € 40.000. Hij gaat voor een langlopende uitkeringsduur en een wachttijd van drie maanden. De premie bedraagt € 206 per maand.

Situatie 3

Een 30-jarige ondernemer wil een AOV met tijdelijke uitkeringsduur (3 jaar) en een korte wachttijd van 1 maand. Premie: ongeveer € 11 per maand.

Premies kunnen oplopen tot meer dan € 1000 per maand. Ook kan de premie beroepsafhankelijk zijn. Zo betaalt een stratenmaker een veel hogere premie dan een online marketeer. Dit komt omdat stratenmakers meer risico lopen om arbeidsongeschikt te raken.

Met dekomst van de verplichte AOV is er straks sprake van een eigen risicoperiode of een vaste wachttijd. Hier kun je als ondernemer dan niet meer voor kiezen.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven