Bronnen

Bijgewerkt: 17 augustus 2021

Kennisbank Bronnen

Bronnen zijn het beginpunt van een verhaal of onderzoek. Vaak wordt met een bron de gebruikte informatie in een rapportage of tekst bedoeld. Het vermelden van bronnen (bronvermelding) is in sommige gevallen verplicht. Je voorkomt hiermee plagiaat, daarom is bronvermelding binnen het onderwijs zeker aan te raden.

Websites vermelden onderaan teksten ook vaak één of meerdere bronnen. Niet alleen bedoeld ter voorkoming van plagiaat maar ook om de lezer de mogelijkheid te geven om de inhoud van de tekst te checken. Daarnaast is een bron bedoeld om de oorspronkelijke auteur of onderzoeker eer toe te wijzen.

Correcte bronvermelding

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Veel teksten die op het internet staan zijn niet geheel zelf gemaakt of bedacht. Vaak is er toch gebruik gemaakt van een of meerdere bronnen. In dit geval is het wel zo eerlijk om deze bronnen te vermelden. Een correcte bronvermelding gebeurt niet in alle gevallen. Soms worden bronnen verzonnen, simpelweg om de originele bronnen niet te hoeven vermelden. Originele bronnen kunnen namelijk concurrerend zijn.

Een correcte bronvermelding heeft een aantal voordelen. Het geeft een verhoogde betrouwbaarheid. Lezers kunnen namelijk zelf achter de bronnen aan en zo bekijken of de inhoud van de tekst wel klopt. Daarnaast is het gebruik van bronnen praktisch om niet alle verantwoordelijkheid zelf op je te nemen.

Parafraseren en citeren

In teksten wordt vaak gebruik gemaakt van parafraseren en citeren. Parafraseren is het anders omschrijven van een stuk tekst, in eigen woorden dus. Citeren is het letterlijk overnemen van een stukje tekst van iemand anders. Zowel parafraseren als citeren is toegestaan, mits je de bronnen vermeldt.

Bij parafraseren en citeren is het gebruikelijk om de bron direct achter het stukje tekst te plaatsen. Er zijn echter ook websites die naar de onderkant van de pagina verwijzen waarna de bronvermelding staat. Het is dan wenselijk om gebruik te maken van een cijferaanduiding, zodat de lezer de gebruikte cijfers kan corresponderen met de gebruikte bronnen. Dit is alleen aan te raden wanneer je gebruik maakt van meerdere bronnen.

Geen bronvermelding en plagiaat

In geval van een citaat of parafrase is bronvermelding altijd verplicht. Dit geldt ook wanneer je een deel van een werk gebruikt. Zonder bronvermelding spreek je van plagiaat (schending auteursrecht). Een auteur kan hiertegen in verweer, deze heeft immers recht op naamsvermelding.

Een bronvermelding is iets anders dan het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk. Een citaat of parafrase bestaat vaak uit een aantal zinnen. Het kopiëren (jatten) van andermans werk zonder toestemming van de auteur noem je altijd plagiaat, ook wanneer de bronnen zijn vermeld.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven