Brief laten schrijven door advocaat? Niet altijd nodig

Bijgewerkt: 2 maart 2023

Je wil niemand een pittige brief sturen. Bijvoorbeeld omdat er een discussie of conflict gaande is. Dat kan zowel zakelijk als privé zijn. Een advocaat timmert de brief juridisch dicht maar dit is niet altijd de beste manier. Een brief laten schrijven door een advocaat is ook nog eens ontzettend duur. We helpen je bij het opstellen van zakelijk brieven of een brief waarmee je een privéconflict oplost.

Een geschil met een persoon of instantie

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Je wil je recht halen omdat er een conflict of geschil is met een persoon of instantie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Je bent het niet eens met de beplanting of de schutting die de buurman op jouw erfgebied heeft geplaatst. Of je hebt last van de muziek die de buren draaien, de hond van de overburen die in je tuin piest of je vindt het vervelend dat de buurtkinderen continu op je raam kloppen en wegrennen (persoonlijke conflicten).

Na aankoop van een product blijkt het ondeugdelijk te zijn. De verkoper wil niet met een oplossing komen (klacht over een aankoop).

Je bent het niet eens met de beslissing van een instantie, bijvoorbeeld dat je huurverhoging krijgt, een lager uitkeringsbedrag of omdat de gemeente de buren een vergunning heeft verleend voor een aanbouw (bezwaar aantekenen).

Iemand of een bedrijf komt de afspraken zoals die in een overeenkomst staan, niet na. Mogelijk loop je hierdoor schade op (in gebreke stellen).

Je wil de huur van een woning, garage of iets anders dat je gehuurd hebt opzeggen (brief huur opzeggen).

Je bent door iemand anders aangereden, een ondernemer heeft jouw bedrijf zwart gemaakt, iemand schendt jouw auteursrecht of gaat onzorgvuldig met je privacy om. Hierdoor loop je schade op (aansprakelijk stellen onrechtmatige daad).

Niet in alle situaties hoef je een brief door een advocaat te laten schrijven. Er is namelijk veel dat je zelf kunt doen of waarmee je een hoop kosten bespaart.

Dit kost een brief laten schrijven door een advocaat

Een pittige inhoudelijke brief, geschreven door een advocaat, kost al snel tussen de 250 en 350 euro, exclusief btw. Vooraf krijg je een intakegesprek (op locatie, telefonisch of per e-mail) zodat de advocaat de brief goed op kan stellen.

Is het noodzakelijk om een brief door een advocaat te laten schrijven? Nee, dit is niet verplicht. Het is wel zo dat een brief met een logo van een advocaat bij de tegenpartij vaak afschrikt. Hierdoor is deze eerder geneigd om toe te geven.

Bedenk wel dat niet iedereen zich door een logo of handtekening van een advocaat af laat schrikken. Bijvoorbeeld bedrijven en instanties, die kijken niet vreemd van advocaatbrieven op. Het gaat uiteindelijk om de inhoud, die moet krachtig zijn.

Een juridische brief laten schrijven

Iedereen heeft het recht om een juridische brief te schrijven. Niet alleen een advocaat of jurist, ook jijzelf, de buurman, de caissière van de supermarkt en de kerstman mogen dit. Met een juridische brief wil je een klacht of conflict oplossen. Je bent er zelfs vrij in om een brief tot schadevergoeding op te stellen en te versturen.

Dit betekent dat een brief laten schrijven door een advocaat geen verplichting is, maar wel erg duur. Gelukkig kan dit veel goedkoper!

Onze mogelijkheden

We werken met een aantal templates met betrekking tot een juridische brief opstellen. Hierbij passen we de inhoud naar jouw situatie aan. Doordat we met templates werken realiseren we goedkope juridische brieven. Kijk hieronder naar de mogelijkheden.

Persoonlijke conflicten

Heb je een conflict met de buren, een familielid, een vriend of iemand anders die niet onder de noemer bedrijf of instantie valt? Een persoonlijk conflict los je het beste met een nette brief op. We omschrijven je klacht of de mening die je omtrent de gebeurtenis of het conflict hebt. Heb je bewijzen? Dan voegen we deze aan de brief toe.

In de brief laten we weten wat er van de tegenpartij verwacht wordt. Ook geven we aan hoeveel tijd de tegenpartij heeft om dit te realiseren. Door een vriendelijke doch dringende schrijfwijze te hanteren gaat de tegenpartij eerder overstag.

De prijs voor het opstellen van een brief omtrent een persoonlijk conflict ligt tussen de 50 en 80 euro, inclusief btw. Reageert de tegenpartij niet? Dan verwijzen we je naar een goede jurist door.

Zakelijke conflicten

Als ondernemer kun je te maken krijgen met zakelijke conflicten. Dit zijn conflicten die je met klanten of andere ondernemers hebt. Denk bijvoorbeeld aan een klant die op het internet leugens over je onderneming verspreidt. Of een andere ondernemer die jouw klanten wegkaapt.

Soms lijken zakelijke conflicten heel ernstig maar zijn ze eenvoudig op te lossen. We helpen je met het opstellen van een juridische brief met als doel het oplossen van het conflict. De prijs hiervoor ligt tussen de 60 en 90 euro, exclusief btw. Deze kosten zijn zakelijk aftrekbaar. Wanneer de tegenpartij na de eerste brief niet reageert is het verstandig om met een advocaat contact op te nemen.

Klacht over een aankoop

Heb je een ondeugdelijk product gekocht? Dan is de verkoper verplicht om met een oplossing te komen. Deze oplossing bestaat uit het verstrekken van een vervangend product, reparatie of je geld terug. Niet alle winkeliers willen hieraan meewerken. Bij een klacht over een aankoop helpen we je. Laat een brief schrijven zodat de verkoper weet wat je klacht is en wat je eist.

Ook nu weer is het belangrijk om bewijzen toe te voegen. Dit zijn in ieder geval de aankoopbon/factuur en eventueel een foto van het ondeugdelijk product. Soms is het maken van een filmpje beter, bijvoorbeeld wanneer een apparaat een vreemd geluid maakt. Een klachtenbrief schrijven we vanaf € 50 exclusief btw.

Bezwaar aantekenen

Een brief laten schrijven door een advocaat omdat je niet eens bent met een beslissing van een instantie? Niet nodig, we schrijven een bezwaarschrift dat perfect is afgestemd op jouw situatie. Hierbij is er een verschil tussen een voorlopig bezwaarschrift en het eigenlijke bezwaarschrift.

In het bezwaarschrift komt te staan met welke beslissing je het niet eens bent. Ook leggen we duidelijk uit waarom dit is. We vragen de instantie om nog even met deze beslissing te wachten. De tegenpartij hoeft hier geen gehoor aan te geven maar wanneer je met sterke argumenten komt dan wil deze vaak wel tegemoet komen.

We adviseren om de brief per post en aangetekend te versturen. Je ontvangt de brief digitaal: sla hem op je computer op en print een exemplaar uit. Soms kun je via internet bezwaar gemaakt zijn, daarom is die digitale brief zo handig. Mogelijk vanaf € 50 exclusief btw.

In gebreke stellen

Bij een overeenkomst moeten alle partijen zich aan de afspraken houden. Soms gebeurt dit niet en dat kan hele vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld de keukenspecialist die het aanrechtblad aflevert maar niet monteert, terwijl dit wel in de overeenkomst stond. Of iemand die zijn lening niet afbetaalt of een rekening na een eerste herinnering niet betaalt.

Bij ingebrekestelling geef je iemand een laatste kans om de afspraken in de overeenkomst na te komen. Je kunt zowel een bedrijf als een particulier in gebreke stellen.

Ben je verplicht om een ingebrekestellingsbrief door een advocaat te laten schrijven? Nee, dat mag je ook door iemand anders mag laten doen, of zelf.

Voordat we de brief opstellen kijken we eerst om welke afspraken het gaat. Mogelijk heb je schade opgelopen omdat de overeenkomst niet wordt nageleefd. In de brief kunnen we eventueel om een schadevergoeding vragen. Wel is het belangrijk dat je bewijs aanlevert voor de opgelopen schade.

Zonder reactie van de tegenpartij kun je de overeenkomst soms ontbinden. Ook hangt hier een schadevergoeding aan vast. Wanneer je in dit stadium bent aanbeland werken we met een jurist samen, zodat je krijgt waar je recht op hebt. De jurist gaat voor jou aan de slag.

Huur opzeggen

Je wil de huur van iets opzeggen. Kijk van tevoren of dit mogelijk is. Soms zit je aan een bepaalde huurtermijn vast. Het opzeggen van de huur moet op een goede en nette manier gebeuren. Daarom helpen we je bij het schrijven van een huuropzeggingsbrief.

Je kunt ook bezwaar maken tegen huuropzegging of huurverhoging. Dit is iets waar we je mee kunnen helpen.

Aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

Sommige acties vallen onder onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld het beschadigen van jouw bezittingen, vernieling, oneerlijke concurrentie, het creëren van een gevaarlijke situatie of het schenden van het auteursrecht. Ook een onrechtmatige publicatie valt hieronder, bijvoorbeeld wanneer iemand online iets over jou plaatst wat helemaal niet klopt. Daarnaast kun je aan beroepsfouten denken.

Een belangrijk kenmerk van een onrechtmatige daad is dat je hierdoor schade oploopt. Dit kan zowel psychische-, emotionele-, fysieke- of financiële schade zijn. Soms een combinatie van meerdere schadeposten.

Het aansprakelijk stellen bij een onrechtmatige daad vraagt om een goede juridische brief. Het komt zelden voor dat we dit zelf schrijven: meestal verwijzen we je naar onze jurist door. Ze is correct, daadkrachtig, vriendelijk en hanteert reële tarieven.


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven