Bescherming van persoonsgegevens

Bijgewerkt: 11 augustus 2021

De bescherming van persoonsgegevens krijgt steeds meer aandacht. Wanneer je iets bij een webshop bestelt of je gegevens via een website achterlaat dan geef je persoonlijke gegevens door. Bedrijven, instellingen of webshops slaan deze gegevens op. Gelukkig zijn persoonsgegevens via de wetgeving beschermd. Helaas komt het nog te vaak voor dat e-mailadres of andere gegevens misbruikt worden.

Dit zijn persoonsgegevens

Problemen om meer verkeer naar je website te krijgen?

Hoi, ik ben Bianca en help websites doorgroeien. Zal dit jouw website zijn?


Wat wordt er onder persoonsgegevens verstaan? Dit is alles wat naar een persoon te herleiden is. Naam, adres en telefoonnummer zijn hier goede voorbeelden van. Maar onder persoonsgegevens vallen ook het e-mailadres, werkgever of bankrekeningnummer.

Je geeft al snel persoonsgegevens door. Bijvoorbeeld bij het bestellen via een webshop. Of een contactformulier op een website invullen. Maar ook het aanvragen van een folder, het invullen van een enquête of een account op social media aanmaken.

Opslaan persoonsgegevens

De vraag is wat er met al die persoonsgegevens gebeurt. Het bedrijf, de instelling of website slaat die gegevens vaak op, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier op deze website invult. Je laat dan alleen je e-mailadres achter en dat wordt niet opgeslagen. Maar er zijn duizenden websites die je e-mailadres wél opslaan.

Sommige bedrijven verkopen deze e-mailadressen aan andere bedrijven door. Zo kunnen anderen gericht reclame versturen. Ondanks dat het niet is toegestaan om zomaar persoonsgegevens door te verkopen gebeurt dit toch wel, en ook nog eens op grote schaal. Denk maar eens aan de telefoontjes van telemarketingbedrijven. Waarschijnlijk heb je het telefoonnummer ergens op een website achtergelaten.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voorheen was er de wet bescherming persoonsgegevens. Deze is in 2018 vervangen door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze wet zijn de belangrijkste regels omtrent persoonsgegevens vastgelegd.

Het heeft geen zin om de hele wet hier te bespreken maar hieronder enkele belangrijke punten:

  • Voor personen moet het duidelijk zijn hoe en waarom persoonsgegevens verwerkt worden
  • Persoonsgegevens mogen alleen opgeslagen worden wanneer dit een gerechtvaardigd doel heeft
  • Personen hebben het recht om te weten wie de persoonsgegevens verwerkt
  • Iedereen heeft er recht op om opgeslagen persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen
  • Zonder toestemming mogen persoonsgegevens niet door worden verkocht

Het aanvinken op websites

Je moet altijd toestemming geven voor het doorverkopen van jouw gegevens aan derden. Daarom moet je op websites vaak iets aanvinken. In het verleden werkte dit andersom. Zolang je niks had aangevinkt mocht de website jouw gegevens doorverkopen. Pas wanneer je iets had aangevinkt dan verklaarde je dat je het hier niet mee eens was.

Onder de nieuwe AVG moet je expliciet toestemming geven. Wanneer je het selectievakje niet aanvinkt dan geef je dus ook geen toestemming. Sommige websites hebben hier een trucje voor gevonden: je kunt niks versturen zolang je het selectievakje niet aangevinkt. Dit soort trucjes is officieel niet toegestaan, waak hier dus voor.

Bescherming van persoonsgegevens: bewaartermijn

Het bedrijf of de instelling moet altijd aangeven wat er met je gegevens gebeurt. Ook mogen ze je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Bijvoorbeeld je e-mailadres bewaren om binnen een bepaalde tijd contact met je op te nemen. Maar wanneer je al twee jaar geen contact meer hebt gehad met het bedrijf dan zouden je persoonsgegevens hier weg moeten zijn.

College Bescherming Persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens controleert of alles wel volgens de regels gebeurt, en adviseert de overheid ook in het beschermen van persoonsgegevens. Bedrijven of instellingen moeten verantwoording kunnen afleggen hoe ze de persoonsgegevens gebruiken.

Heb je een klacht over de bescherming van persoonsgegevens? Dan kun je bij het College Bescherming Persoonsgegevens terecht. Dit kan niet alleen met klachten maar ook wanneer je vragen hebt.

Niet van alles hoef je een melding te maken. Wanneer het om interne personeelsadministratie, ledenadministratie of leerlingenadministratie gaat dan valt dit niet onder de strenge regels van de AVG. Maar wel wanneer het verwerken van persoonsgegevens wordt uitbesteed. Bijvoorbeeld een school die een extern bedrijf inschakelt voor het verwerken van de leerlingenadministratie.

Misbruik van e-mailadressen

Wanneer je vroeger ergens je e-mailadres achterliet dan kon je er zeker van zijn dat je allemaal spammailtjes ontving. Door de bescherming van persoonsgegevens is dit een stuk minder geworden. Maar het is niet helemaal verdwenen. Opvallend is dat je in je spambox vooral buitenlandse e-mails tegenkomt. Dit komt omdat sommige landen een andere wetgeving hanteren of omdat mensen/bedrijven hier geen rekening mee houden.

In principe mag je alleen e-mails ontvangen waar je ook om gevraagd hebt. Dus wanneer jij je voor een nieuwsbrief inschrijft en hier ook toestemming voor geeft. Maar ook wanneer je een bestelling in een webshop plaatst krijg je vaak automatisch de nieuwsbrief, simpelweg omdat je hiermee akkoord gaat (aanvinken).

Ondernemers merken dat hun e-mailadres ook vaak misbruikt wordt. Je ontvangt dan ongevraagd aanbiedingen van andere bedrijven. In beperkte mate mag dit, bijvoorbeeld de acquisitie mail.

Afmelden voor ongewenste e-mails

Tegenwoordig is het verplicht om onder een nieuwsbrief of acquisitie mail een uitschrijflink te plaatsen. Dit staat vaak aangeduid met uitschrijven of unsubscribe. Zo is de verzender van de e-mail verplicht om je uitschrijving te verwerken en je geen mails of nieuwsbrieven meer te sturen.

Maar let op, ontvang je een e-mail van iemand die je niet kent? Grote kans dat het om een bedrijf gaat dat bewust spam verstuurt. Klik in dit geval nooit op de unsrubscribe link. Hierdoor weet de verzender dat je de e-mail hebt gelezen. Dit maakt jouw e-mailadres veel waardevoller.

De kans is dan ook groot dat je e-mailadres nog eens door wordt verkocht waardoor je steeds meer spam ontvangt. Het beste kun je dit soort e-mails direct blokkeren, dan ben je er ook vanaf.

Klachten met betrekking tot spam e-mails melden

Je ontvangt regelmatig ongewenste e-mails van één en hetzelfde bedrijf. Wanneer het om een enkele e-mail gaat dan kun je hier vrij weinig tegen doen. Maar wanneer het met grote regelmaat gebeurt, waar kun je dan met je klacht terecht?

Klachten over ongewenste mails kun je indienen bij de Autoriteit Consument & Markt. Hier kun je ook terecht voor internationale spammails. Bedenk echter dat je klacht niet altijd met succes wordt behandeld.

Callcenter: ongewenste telefoontjes

Het vervelendste zijn de ongewenste telefoontjes vanuit callcentra. Deze bellen altijd op de meest onmogelijke tijdstippen en zijn ook heel volhardend. Ze kunnen dagenlang, soms wekenlang iedere dag weer bellen wanneer jij de telefoon niet beantwoordt. Wanneer je ze eenmaal aan de lijn hebt zijn ze niet zo makkelijk af te schepen.

Soms zit je ongewild aan een abonnement vast of heb je iets gekocht, juist door de verkooppraatjes die ze houden. In sommige gevallen zijn ze zo volhardend dat ze bij hoog en laag beweren dat je iets besteld hebt. Wanneer je de factuur niet betaalt krijg je zomaar een incassobureau op je dak.

Bel-me-niet register

Je kunt je wapenen tegen callcentra. Meld  je hiervoor aan bij het bel-me-niet register. Als het goed is word je dan niet meer door callcentra gebeld. Houd er rekening mee dat het tot zes weken duurt voor de wijziging is doorgevoerd. Daarnaast wordt de wijziging niet altijd opgepikt en kan het zomaar dat je toch nog ongewenste telefoontjes ontvangt.

Word je na die 6 weken verwerkingstijd toch nog gebeld door een callcenter? Dan kun je een klacht indienen bij Consuwijzer. Ook u nu geldt weer dat de bescherming van persoonsgegevens niet altijd succesvol is.

Persoonsgegevens vrijgegeven

Soms wordt ten onrechte persoonsgegevens vrijgegeven zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Bijvoorbeeld wanneer een arts of fysiotherapeut zonder toestemming je medische gegevens doorgeeft. Of wanneer je persoonsgegevens aan een bedrijf of derden wordt doorverkocht.

Een vervelende zaak waartegen je een klacht kunt indienen. Je klacht wordt behandeld maar hier gaan wel enkele weken overheen. Vaak krijg je dan alleen een mailtje of telefoontje met excuses. Hier schiet je niet veel mee op. Het probleem is ook dat, wanneer dit een enkele keer (per ongeluk) is gebeurd, dit weinig consequenties heeft voor degene die persoonsgegevens heeft verspreid.

Vragen over het laten schrijven van teksten? Neem contact op. Vragen over bescherming persoonsgegevens en wetgeving kun je beter aan een jurist stellen (ik ben geen jurist maar tekstschrijver!).


Bianca schreef meer dan 50.000 artikelen voor het internet. "SEO is mijn missie, ik help anderen om hoger in Google te komen". Met zoveel geschreven onderwerpen, SEO- en marketingkennis is ze het startpunt voor elke (nieuwe) website. Een opdracht plaatsen of meer weten over de voordelige tarieven? Vraag vandaag nog de tarievenkaart aan.

Schuiven naar boven